مدراک مورد نياز جهت بررسي در کارگروه بررسي توانايي علمي مربوط به فراخوان شهريور 98

1398/08/21 10:05
مدارک مورد نیاز جهت بررسی در کارگروه بررسی توانایی علمی مربوط به فراخوان شهریور 98
مدارک مورد نظر تا مورخه 1398/09/02 در اختیار حوزه ریاست مجتمع آموزش عالی شیروان قرار گیرد و مدارکی که پس از مهلت مقرر تحویل گردد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت (ارسال صرفا از طریق پست)
NotFoundImage

استفاده از مطالب و اخبار پورتال با ذکر منبع (آدرس صفحه) بلامانع است