ورود به سامانهدوشنبه 5 فروردین 1398فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
فراخوان جذب اعضاي هيات علمي مجتمع آموزش عالي شيروان
فراخوان جذب اعضاي هيات علمي مجتمع آموزش عالي شيروان
1397/12/28 : فراخوان جذب اعضاي هيات علمي مجتمع آموزش عالي شيروان...
نتايج آزمون
نتايج آزمون
1397/12/25 : نتايج آزمون بکارگيري نيروي انساني غير هيات علمي قرارداد انجام کار مشخص مجتمع آموزش عالي شيروان...
انتصاب
انتصاب
1397/12/15 : رئيس مجتمع آموزش عالي شيروان» منصوب شد...
سامانه صدور کارت ورود به آزمونكارنامه سلامتپست الکترونيکهمايش ها